Vừa đi làm vừa có bằng đại học

Làm bằng đại học bao công chứng

Bạn đang đi làm và muốn có bằng đại học, vậy Vừa đi làm vừa có bằng đại học được không? Với các bạn trẻ hiện nay đôi khi năng động nên đa phần trong là sinh viên nên đôi khi… Continue Reading

Làm bằng đại học tại chức

Làm bằng đại học không đặt tiền cọc trước

Làm bằng đại học tại chức ư? Có nên Làm bằng đại học tại chức ? Ở lab trên chúng tôi cũng có chia sẻ có nên làm bằng đại học giả không? Thì đây là một câu hỏi có nên… Continue Reading