Nha Trang ư? Thành Phố Biển có nên Làm bằng đại học tại Nha Trang không? Nha Trang là một thành phố Biển đẹp nhất Việt Nam. Nha Trang thuộc Nam Trung Bộ với các trường đại học Nha Trang, đại học Tôn Đức Thắng, và một dảy các trường cao đẳng , trung cấp cũng